استخر موج طلایی با تخفیف ویژه

تماس با استخر موج طلایی

021-77718139

سانس بانوان
شنبه 9 الی 15
یکشنبه 9 الی 15
دوشنبه 9 الی 15
سه‌شنبه 9 الی 15
چهارشنبه 9 الی 15
پنچشنبه 9 الی 15
جمعه 9 الی 15
سانس آقایان
شنبه 16 الی 4 بامداد
یکشنبه 16 الی 4 بامداد
دوشنبه 16 الی 4 بامداد
سه‌شنبه 16 الی 4 بامداد
چهارشنبه 16 الی 4 بامداد
پنچشنبه 16 الی 4 بامداد
جمعه 16 الی 4 بامداد